Aanpak gericht op een gezonde leefstijl voor werknemers

Aanpak gericht op gezond gedrag vanzelfsprekend maken  

Jouw organisatie ook Halo?

Veranderen van binnenuit

Met onze inspirerende en activerende aanpak creëer je een werkomgeving en cultuur, waarin gezond en positief gedrag wordt gestimuleerd, mensen in hun kracht staan en meer plezier uit hun werk halen. Gericht op de kracht van teams en het samen doen, om te veranderen van binnenuit. 

Onze onderscheidende aanpak op drie niveaus:

 • Werkomgeving: verandert de werkomgeving zodat gezonder leven een vanzelfsprekend onderdeel van je organisatie wordt.
 • Teams: stimuleert samen met teams en ambassadeurs uit je eigen organisatie de verandering van binnenuit. Op een positieve en behapbare manier.
 • Medewerkers: traint medewerkers gedurende twaalf weken met een game om gezond gedrag eigen te maken. Samen met een buddy en ondersteuning van een online coach.
Halo Pad van aanpak

Stap 1

Halo-meter

Meten is weten. We stimuleren gezond gedrag door te weten wat nodig is. We kijken wat er al is en halen bij je medewerkers op waar de behoefte ligt. Aan de hand van onze best practices kiezen we de Halo-aanpak die aansluit bij de ambitie van jouw organisatie. Dit is een actieplan op drie verschillende niveaus: de omgeving, het team en individu. Samen creëren we zo een werkomgeving, waarin gezond gedrag vanzelfsprekend wordt.

Halo-zone

Stap 2

Halo-zone

Uit de Halo-meter volgt de Halo-zone. Gedurende een aantal maanden worden jouw medewerkers geïnspireerd en geactiveerd om met een gezonde en positieve leefstijl aan de slag te gaan. Halo faciliteert je hierin van A tot Z. Samen met de ambassadeurs uit je eigen organisatie brengen we de beweging op gang. De ambassadeurs zijn belangrijke voorlopers om de verandering van binnenuit op gang te brengen.

Halo-Habits 2

Stap 3

Halo-habits

Parallel aan de Halo-zone loopt de Halo-habit waarbij de medewerkers gedurende 12 weken zelf aan de slag gaan met een bewustwordingstraining. Deze online game helpt gezonder gedrag te ontwikkelen. Iemand uit de familie of vriendenkring doet gratis mee, terwijl een online coach de ontwikkeling van een andere mindset stimuleert. 

De privacy wordt volledig gewaarborgd. Dat geeft vrijheid en anonimiteit. Deze game analyseert op basis van Artificial Intelligence wat een deelnemer echt nodig heeft. Dat betekent een aanpak op maat die zorgt dat gezond gedrag vanzelfsprekend wordt. Medewerkers voelen zich geholpen om zelf de regie te pakken en krijgen er steeds meer lol in.

 

Waarom meedoen?

Jouw organisatie

 • Energieke, gemotiveerde medewerkers
 • Betere samenwerking in teams
 • Sterk werkgeversmerk
 • Loyale medewerkers die langer blijven
   

Jouw medewerkers

 • Ruimte en tijd om aan deze aspecten te werken
 • Structurele aanpak in kleine stapjes
 • Meer plezier en energie
 • Meer verbondenheid met de organisatie
 

Word ook een Halo organisatie